Εκτύπωση

Περιοχή εφαρμογής

Το ARCPIN εφαρμόζεται σε μια περιοχή έκτασης 290.000 εκταρίων που περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου & το Δήμο Γρεβενών. Το μεγαλύτερο μέρος (3/4) της περιοχής είναι υπό το καθεστώς προστασίας του Εθνικού Πάρκου. Κύριες χρήσεις γης στην περιοχή είναι κυρίως προσανατολισμένες  προς τη δασοκομία και την υλοτομία, σε δεύτερο επίπεδο σε μικρές καλλιέργειες, και στο μεγαλύτερο υψόμετρο σε βοσκοτόπια για τα ζώα το καλοκαίρι. Περισσότερο από το 60% των δασών της περιοχής είναι δημόσια γη, ενώ περίπου το 30% ανήκει στις κοινότητες και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι ιδιωτική γη ή ανήκει στην Ελληνική Εκκλησία.

Arcpin Location

SPA: NATURA 2000 Code: SAC/SCI/pSCI

The project area comprises 2 SPA’s (GR1310002 and GR2130001) and 6 SCI’s (GR2130008, GR2310006, GR2310004, GR2130002, GR1310001, GR1310003).

 

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής εφαρμογής είναι η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου που διαχειρίζεται κυρίως από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου, εταίρος του έργου.

Περιγραφή της περιοχής του έργου:

Η οροσειρά της Πίνδου, στο βόρειο-δυτικό άκρο της, είναι από τις καλύτερα διατηρημένες ορεινές περιοχές της χώρας. Ολόκληρη η περιοχή έχει μια πολύ υψηλή αξία βιοποικιλότητας,  περίπου το 80% καλύπτεται από δάση, 10% από λιβάδια και 4% από γεωργικές εκτάσεις. Η περιοχή φιλοξενεί μια σειρά των ειδών και οικότοπους κοινοτικού ενδιαφέροντος: ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είδη είναι η καφέ αρκούδα, που θεωρείται ένας βιολογικός δείκτης για τη γενική κατάσταση διατήρησης των δασικών οικοσυστημάτων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια έντονη τραχύτητα και περιλαμβάνει 4 ορεινούς όγκους πάνω από 2.000 μ. υψόμετρο. Από γεωλογικής απόψεως, υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες γεωλογικών υποστρωμάτων:

- Σερπεντίνες και περιδοτίτες στο ανατολικό τμήμα της περιοχής

- Ασβεστόλιθοι από την Τριτογενή γεωλογική περίοδο

- Και φλύσχη

Από άποψη βιοποικιλότητας : περισσότερα από 1.800 είδη χλωρίδας που έχουν αναγνωριστεί, εκ των οποίων πάνω από 15 είναι πολύ σπάνια, ενδημικά και αυστηρά προστατευόμενα.

Η δασική βλάστηση χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες κύριες φυτοκοινωνιολογικές μονάδες:

- Quercetalia illicis (στα χαμηλότερα υψόμετρα)

- Quercetalia pubescentis

- Fagetalia

- Vacinio-Picetalia

Η πανίδα είναι επίσης εξαιρετικής ποικιλομορφίας: σχεδόν όλα τα μεγάλα θηλαστικά είναι παρόντα (με την καφέ αρκούδα ως το πιο εμβληματικό είδος), 166 είδη πουλιών, 30 είδη ερπετών, 14 είδη αμφιβίων και 17 είδη ψαριών.