Εκτύπωση

Οι δράσεις του έργου

• Εκπαίδευση φορέων διαχείρισης

• Η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των εμπλεκομένων ομάδων

• Η συμμετοχή των εμπλεκομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

• Η χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος των  δηλητηριασμένων δολωμάτων που αποτελεί σοβαρό παράγοντα θνησιμότητας για τις αρκούδες

• Η χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων αρκούδας – ανθρώπου στοχεύοντας στην αποτροπή των εξοικιωμένων με την ανθρώπινη παρουσία αρκούδων

• Χρήση ειδικών μεθόδων απώθησης για τις αρκούδες

• Η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ κτηνοτρόφων και δικτύου προμηθευτών σκυλιών

• Περαιτέρω ανάπτυξη των μεικτών ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα, που θα περιλαμβάνουν προσωπικό από την περιοχή παρέμβασης του έργου.

• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό

• Ενημερωτικές εκστρατείες για τις ομάδες εμπλεκομένων με τρόπους που δηλώνουν τη συνύπαρξη

• Δημιουργία μιας πλατφόρμας συζήτησης για τους φορείς διαχείρισης

• Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών μέσω του προσωπικού του Eθνικού Πάρκου Bόρειας Πίνδου στο έργο.

• Σχεδιασμός εγχειριδίων βέλτιστων πρακτικών για τους συμμετέχοντες στο έργο και για τους φορείς διαχείρισης