Εκτύπωση

Aπόφαση χρηματοδότησης του έργου LIFE ARCPIN

Aπόφαση χρηματοδότησης του έργου LIFE ARCPIN από το Πράσινο Ταμείο, μετά και από την έγκρισή της από τους συναρμόδιους υπουργούς: ΑΠΟΦΑΣΗ (*.pdf) ΕΓΚΡΙΣΗ (*.pdf)