Εκτύπωση

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://ec.europa.eu/environment/life/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Πρόγραμμα Life
 
http://natura2000.eea.europa.eu/#NATURA 2000
 
 
Κρατικοί φορείς
 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=468&language=el-GRΥπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 
www.minenv.gr
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 
www.minagr.gr
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.elga.gr
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 
www.ekpaa.gr
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
Περιβαλλοντικές οργανώσεις
www.wwf.gr
WWF ΕΛΛΑΣ
 
www.wild-anima.gr
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής
 
www.greenpeace.grGREENPEACE
 
www.eepf.gr 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
www.ornithologiki.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 
www.medsos.gr
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
 
www.mom.gr
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ
 
 
Έργα LIFE
 
http://www.pindoslife.gr 
Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας και του οικοτόπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης
 
http://www.lifextra.it 
Improving the conditions for large carnivore conservation - a transfer of best practices


Διεθνείς οργανισμοί
 
www.lcie.org
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
 
www.iucn.org
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
www.coe.int 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
 
www.ecnc.nl
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 
www.bearbiology.org 
www.iba.org 
http://www.forumsocialmundial.org.br/
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
 
 
Πληροφοριακό Υλικό για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/
large_carnivores_know_no_boundaries.pdf
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

http://www.kora.ch/sp-ois
ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ