Εκτύπωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η υπογραφή του Εταιρικού Συμφώνου μεταξύ του Συντονιστή εταίρου (Δήμος Γρεβενών) και των τριών εταίρων (Αναπτυξιακή Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ, Καλλιστώ και Φορέας Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου) πραγματοποιήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2013 μετά από τις σχετικές εγκρίσεις από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου.